Công ty XD Himalaya

Dự án Đào tạo quản lý chuỗi cung ứng chuẩn quốc tế SCOR

Tập đoàn Himalaya lập dự án đào tạo: ” Quản lý chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế SCOR” nhằm đào tạo nhân lực theo phương pháp mới, quy trình quản lý được viết lại theo cách mới, và áp dụng công nghệ quản lý hiện đại trong Tập đoàn.

Hoạt động chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR bao gồm 6 quy trình (Plan, Make, Source, Deliver, Return, Enable) – (lập kế hoạch, sản xuất dịch vụ, mua sắm, phân phối, logistics ngược, và hệ thống quy trình công nghệ). Trong thời gian vừa qua Tập đoàn Xây dựng Himalaya đã và đang nỗ lực thay đổi nhằm chuẩn hóa các phương pháp quản lý, phối hợp giữa các phòng ban trong Tập đoàn, cùng nhau tương tác nắm bắt thông tin nhằm đưa ra định hướng và các quyết định chính xác. Việc tổ chức khóa đào tạo:” Quản lý chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế SCOR” sẽ là giải pháp giúp Tập đoàn nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối các phòng ban, nắm bắt  thông tin nhằm đưa ra các quyết định chính xác,… Mục đích của chương trình đào tạo nhằm thay đổi phương pháp quản lý từ phòng ban sang phương pháp quản lý chuỗi cung ứng với các mục tiêu sau:    
  • Giúp các nhà quản lý có được tư duy quản trị mới theo nguyên lý chuỗi cung ứng.
  • Giúp các nhà quản lý nắm bắt các kỹ thuật, mô hình, và công nghệ quản lý hiện đại được áp dụng ở nhiều tập đoàn trên thế giới.
  • Giúp các nhà quản lý có được thông tin để ra quyết định trong việc định hướng chiến lược phát triển, thiết kế tổ chức, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
  • Giúp các nhà quản lý có được công cụ, kỹ thuật và cách thức áp dụng vào trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp.
  • Chuẩn hóa các kỹ thuật, khái niệm, mô hình theo chuẩn quốc tế mà không phải là các kinh nghiệm cá nhân rời rạc và thiếu hệ thống.